marți, 22 aprilie 2014

România, viitoarea reşedinţă a Internaţionalei separatiştilor?Prin Adresa nr. 85292/S4/31.03.2014 (dar primită de noi prin email de-abia la 22 aprilie 2014), Ministerul Afacerilor Interne al României, prin Secretar General chestor de poliţie Ion Stoica, a răspuns peţiţiei formulate de  Asociaţia ROMâNIA VIE, în care ceream în termenii cei mai categorici demararea procedurilor legale pentru declararea ca indezirabil a domnului Marc Gafarot I. Monjo, membru al Partidului pentru Convergenţă şi Uniune Catalană şi cetăţean spaniol, care a participat ca invitat special al organizatorilor la comemorarea desfăşurată în data de 10 martie 2014 în Municipiul Târgu Mureş, când s-au produs mai multe manifestări extremiste antiromâneşti.
Răspunsul reprezentantului Ministerului Afacerilor Interne al României a fost că: „În context, din datele şi informaţiile deţinute de structurile Ministerului Afacerilor Interne, cu atribuţii în domeniul de referinţă nu a rezultat faptul că persoana în cauză desfăşoară activităţi de natură să pună în pericol ordinea publică sau securitatea naţională.
Ca să se înţeleagă foarte clar ceea ce am observat noi şi ceea ce refuză să vadă autorităţile puse să vegheze la interesul naţional şi la stabilitatea statului român, numitul domn Marc Gafarot I. Monjo a transmis mulţimii prezente la manifestările comemorative de la Târgu Mureş din 10 martie 2014 un puternic mesaj de încurajare a separatismului pe baze etnice şi teritoriale. Astfel, acesta a declarat că „Să nu renunţaţi niciodată la obţinerea autonomiei. Este dreptul vostru!” şi “Acesta este un eveniment major, pentru o cauză politică onestă. Este o plăcere pentru mine să fiu aici, deoarece o mişcare precum a voastră este păstrată vie în memoria catalanilor. Ca membru al unei naţiuni a cărei cultură, limbă şi identitate a fost persecutată sever de-a lungul timpului, mă simt foarte apropiat de neamul secuiesc.” De altfel, la manifestare au fost arborate şi steagurile celor două regiuni autonome, dar şi separatiste ale Spaniei, Catalonia şi Ţara Bascilor, şi s-a scandat „Catalunia” şi „Autonomie”.
Aşadar, ca să explicăm şi pe înţelesul Ministerului Afacerilor Interne al României, domnul Marc Gafarot I. Monjo, aşa cum precizam mai sus, nu este un anonim oarecare, care îşi exercită şi el libertatea de exprimare, ci un cunoscut om politic, reprezentant al Partidului pentru Convergenţă şi Uniune Catalană, formaţiune politică care militează pentru secesiunea Cataloniei de Spania. Aşadar, atunci când domnia sa face o paralelă între situaţia poporului catalan şi cea a secuilor din centrul României şi îi indeamnă pe secui să lupte pentru autonomie, respectivul domn nu are de fapt în vedere autonomia. Catalonia beneficiază de un statut de largă autonomie teritorială pe criterii etnice încă de la începutul anilor 1980, prin urmare obiectivul partidului din care şi domnul Gafarot face parte este separarea în cadrul unui nou stat independent şi suveran. Faptul că domnia sa alege cu bună ştiinţă să ignore diferenţele evidente dintre realitatea catalană, cea a unei naţiuni dependente, şi realitatea secuiască, cea a unei minorităţi etnice având legături culturale şi etno-lingivistice, dar nu şi geografice, cu un stat independent existent, ne indică o certă rea credinţă din partea acestui politician spaniol.
Nu credem că este cazul ca România să devină poligonul de încercare al unei „Internaţionale” a separatiştilor din diverse colţuri ale Europei. Noi suntem de principiul că, în limitele drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, ale legislaţiei europene şi a garantării dreptului la identitate şi la exprimare culturală şi confesională al tuturor cetăţenilor, inclusiv la cultivarea legăturilor cu ţările de care aceştia sunt legaţi prin etnie, limbă, cultură şi religie, fiecare stat trebuie să gestioneze conform suveranităţii sale problematica minorităţilor etnice şi a limbilor regionale de pe teritoriul propriu. Prin urmare, nu considerăm acceptabil ca politicieni spanioli să instige minorităţi din România la revendicări autonomiste şi secesioniste, tot astfel cum nu putem fi de acord ca oameni politici români să militeze în Spania pentru secesiunea unor regiuni ale acestei ţări.
Din păcate, iar poziţia Secretarului General al M.A.I., domnul chestor Ion Stoica o arată din plin, România este guvernată în prezent de indivizi inconştienţi, care o dată încearcă să strecoare în cadrul reformei constituţionale principiul statutului special acordabil în componenţa viitoarelor regiuni unor aşa-zise „zone tradiţionale”, iar altă dată iniţiază legi care să creeze portiţe arborării pe instituţiile publice a unor simboluri care nu sunt nici ale României, nici ale Uniunii Europene şi nici ale NATO. Iar asta se întâmplă într-un moment în care, între fantoma separatismului motivat etnic sau pur şi simplu economic, care bântuie vestul Europei, şi ameninţarea separatismului extremist şi violent coordonat de la Moscova, care aduce spectrul războiului în partea de est a bătrânului continent, România rămâne una dintre oazele de stabilitate. Să sperăm că este vorba de mai sus invocata inconştienţă şi de incompetenţă, pentru că altfel avem de-a face cu înaltă trădare la o scară care nu s-a mai văzut din zilele Republicii Populare Române.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu